Kontakt:

serwiss.pl
95-050 Konstantynów £ódzki
ul.Kochanowskiego 26
telefon: 500 099 500
mail: biuro@serwiss.pl