Kontakt:

SERWISS.PL
95-050 Konstantynów £ódzki
ul.Kochanowskiego 26
telefon: 5000 99 500
mail: biuro@serwiss.pl